Geachte heer/mevrouw,

Sinds 22 april zijn wij weer geopend voor reguliere mondzorg. 


Wij zullen opengaan voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben/maken, gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren en een andere afspraak te maken:

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

• Bent u in thuisisolatie?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? 


Valt u binnen onderstaande groepen, dan kan mondzorg plaatsvinden op indicatie. Hierover dient u eerst contact op te nemen met de praktijk (0251-226121)


• Bent u 70 jaar of ouder?

• Bent u 18 jaar of ouder met 1 of meer van onderstaande aandoeningen, dan heeft u een verhoogd risico om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans op een ernstiger beloop

- Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen/longen

- Chronische hartaandoeningen

- Diabetis mellitus

- Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie

- Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.

- Met een HIV-infectie in overleg met de HIV-behandelaar


Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk het volgende vragen:

Desinfecteer uw handen buiten, voor de praktijkingang, met handalcohol voordat u ons pand binnenkomt. 

Wanneer u binnen bent gekomen vragen wij u tevens uw handen nog te wassen met water en zeep. 

We verzoeken u daarna uw gezicht niet meer aan te raken.

Het gebruik van mobiele telefoons is in de praktijk verboden!

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. 

Nog wat extra aanwijzingen: 

 • Kom op tijd, maar niet veel niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op. 
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. Diegene die geen afspraak heeft wordt verzocht buiten de praktijk te wachten, bijvoorbeeld in de auto.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. 
 • Het toilet is gesloten voor patiënten.
 • De poetshoek is gesloten, dus u wordt verzocht uw tanden thuis te poetsen.
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

  Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag.


  Met vriendelijke groet,

  Tandartspraktijk P.J.N. van Schaik    Geachte bezoeker,


  Welkom op de site van:

  Tandartspraktijk P.J.N. van Schaik,

  praktijk voor tandheelkunde en orthodontie 

  in Beverwijk.
  Tandarts P.J.N. van Schaik staat geregistreerd bij onderstaande instanties:

  KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg

  In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

  Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  Of de praktijk de zaken goed organiseert;

  Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;

  Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

  Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

  Datum KNMT-visitatie
  Deze praktijk is gevisiteerd op 8 december 2017.


  Spoedgevallen

  Voor spoedgevallen tijdens onze openingstijden kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0251-226121.

  Voor spoedgevallen buiten onze openingstijden en in het weekend, die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag, kunt u contact opnemen met het 'Tandarts Bemiddelings Bureau', te bereiken via telefoonnummer: 020-3034500 of 0900-8212230.


  Voor meer informatie over ons privacy-reglement (AVG), klik hier


  Voor meer informatie, klik op bovenstaande links